De praktijk

‘Tandartspraktijk M. de Groot’ bestaat sinds juni 2002, toen Marleen de Groot de praktijk overnam van de tot dan werkzame tandarts in deze praktijk. Destijds waren we nog gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen. In juni 2007 zijn we verhuisd naar de huidige locatie aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert, in het zuiden van de stad Groningen. Ik (M. de Groot) werk drie dagen per week in de praktijk, anderhalve dag per week werk ik als tandarts-docent op de Opleiding Tandheelkunde aan het CTM op het UMCG te Groningen als staflid bij het Endodontologie-onderwijs.

In deze praktijk wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod aan tandheelkundige behandelingsmogelijkheden. Daaronder wordt verstaan de door ons als vanzelfsprekend geziene basistandheelkunde, zoals daar zijn de gebitscontroles, het vullen van gaatjes en het doeltreffend aanpakken van problemen als kiespijn en dergelijke. Maar ook kronen en bruggen, al dan niet in combinatie met implantaten, en esthetische tandheelkunde behoren tot de dagelijkse orde van de dag, evenals prothetiek, dus (gedeeltelijke) kunstgebitten. De laatste jaren heb ik, Marleen de Groot, mij verder bekwaamd in het diagnosticeren en behandelen van kiespijn en uiteraard ook het voorkomen daarvan. Met de behandelmicroscoop en een eenjarige opleiding waarin ik mij wat meer dan een ‘gewone’ tandarts heb verdiept in de Endodontologie, in combinatie met een driejarige interne opleiding binnen de expertisegroep Endodontologie en mijn werkzaamheden als staflid in het Endodontologie-onderwijs op de Opleiding Tandheelkunde waarmee ik een ruime ervaring heb, kan ik alle, ook zeer complexe problemen in de praktijk, adequaat behandelen. Sommige collega tandartsen verwijzen ook naar deze praktijk door. De gezondheid van het gehele gebit en het voorkomen van problemen en daarmee gepaarde pijnklachten hebben een hoge prioriteit in de praktijk.

We stellen in overleg met elke patiënt, een persoonlijk behandelplan op, waarin problemen en wensen zo goed mogelijk worden meegenomen. Als sommige behandelingen niet helemaal binnen het aanbod van onze praktijk vallen, werken we nauw samen met collegae die zich in bepaalde tandheelkundige richtingen gespecialiseerd hebben. Zo verwijzen we regelmatig door naar de orthodontist, kaakchirurg, parodontoloog of implantoloog. Hoe een behandeling ook uitgestippeld is, de hoofdlijn en het uiteindelijke resultaat worden in de praktijk bepaald en onder controle gehouden.

Ons team bestaat uit M. de Groot, tandarts, M.J.C. Stoffels, tandarts, J.W. Hofsteenge, tandarts, M.A. van Bruinisse, mondhygiëniste, A. Kram, balie-assistente, I. Stok en I. Latupeirissa, tandartsassistentes en M. Zuidhof, preventie-assistente.

Wat als u al bij een vrijgevestigde mondhygiëniste onder behandeling bent: de gedachten over de manier van werken door en de verstandhouding met de mondhygiënistes in de buurt is erg goed en dat willen we zo houden. Blijft u dus rustig bij de mondhygiëniste waar u al zit, als u dat wilt. ‘Wat werkt, dat werkt’ is het motto.

Het is echter wel mogelijk om over te stappen naar hier. Bepaalt u dat rustig zelf, en geeft u aan wat u wilt.

Wat doet een mondhygiëniste zoal en wat streven we in deze praktijk na:

De mondhygiënist houdt zich in hoofdzaak bezig met de basis van het gebit: de gezondheid van het tandvlees en de onderliggende weefsels zoals tandkassen en kaakbot. Het is gebleken dat ongezond tandvlees en kaakbot, een slechte invloed heeft op de algemene gezondheid en in het bijzonder bij patiënten met hartproblemen, diabetes of zwangeren, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat wil niemand, dus daarom screenen wij minstens eens per jaar de mond tijdens de gebitscontrole ook op mogelijke tandvleesproblemen, zodat we bij beginnende problemen al kunnen doorverwijzen naar de preventie-assistente of mondhygiënist.

Onze preventie-assistente en de mondhygiëniste zullen zich hier dus voornamelijk mee bezig houden. Is het tandvlees in mindere conditie (licht tot zwaar ontstoken), dan kunnen zij helpen dat weer beter te krijgen door het geven van advies op maat en het professioneel reinigen (tandsteenverwijderen en polijsten) van het gebit. Dit kan in één zitting klaar zijn, als er weinig problemen met het tandvlees zijn. Maar ook langere behandeltrajecten (als er sprake is van ernstiger tandvleesontsteking, parodontitis) kunnen voortaan hier in de praktijk doorlopen worden.

Heeft u vragen, stelt u die dan gerust!