De praktijk

‘Tandartspraktijk M. de Groot’ bestaat sinds juni 2002, toen Marleen de Groot de praktijk overnam van de tot dan werkzame tandarts in deze praktijk. Destijds waren we nog gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen. In juni 2007 zijn we verhuisd naar de huidige locatie aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert, in het zuiden van de stad Groningen. Ik (M. de Groot) werk drie dagen per week in de praktijk. Sinds 2009 werk ik anderhalve dag per week als tandarts-docent op de Opleiding Tandheelkunde aan het CTM op het UMCG te Groningen als staflid bij de expertisegroep Endodontologie. Daar verzorg ik mede het klinische onderwijs en ik behandel de complexe gevallen die we binnen het instituut tegenkomen.

Dit doe ik sinds ik me heb bekwaamd en verdiept in het vakgebied van de ‘wortelkanaalkunde’, de Endodontologie. Ik heb nascholingscursussen gegeven voor tandartsen algemeen practici, meerdere artikelen over endodontie geschreven en geredigeerd en ik ben mede auteur van het studieboek Endodontologie wat in de zomer van 2022 is verschenen. Ook behandel ik mensen met (complexe) problematiek op dit gebied op verwijzing in mijn praktijk.

 

In deze praktijk wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod aan tandheelkundige behandelingsmogelijkheden. Daaronder wordt verstaan de door ons als vanzelfsprekend geziene basistandheelkunde, zoals daar zijn de gebitscontroles, het vullen van gaatjes en het doeltreffend aanpakken van problemen als kiespijn en dergelijke. Maar ook kronen en bruggen, al dan niet in combinatie met implantaten, en esthetische tandheelkunde behoren tot de dagelijkse orde van de dag, evenals prothetiek, dus (gedeeltelijke) kunstgebitten.

De gezondheid van het gehele gebit en het voorkomen van problemen en daarmee gepaarde pijnklachten hebben een hoge prioriteit in de praktijk.

We stellen in overleg met elke patiënt, een persoonlijk behandelplan op, waarin problemen en wensen zo goed mogelijk worden meegenomen. Als sommige behandelingen niet helemaal binnen het aanbod van onze praktijk vallen, werken we nauw samen met collegae die zich in bepaalde tandheelkundige richtingen gespecialiseerd hebben. Zo verwijzen we regelmatig door naar de orthodontist, kaakchirurg, parodontoloog of implantoloog. Hoe een behandeling ook uitgestippeld is, de hoofdlijn en het uiteindelijke resultaat worden in de praktijk bepaald en onder controle gehouden.

Ons team bestaat uit M. de Groot, tandarts, J.W. Hofsteenge, tandarts, M.A. van Bruinisse, mondhygiëniste, A. Kram, balie-assistente, I. Stok en I. Latupeirissa, tandartsassistentes en M. Zuidhof, preventie-assistente.

Wat als u al bij een vrijgevestigde mondhygiëniste onder behandeling bent: de gedachten over de manier van werken door en de verstandhouding met de mondhygiënistes in de buurt is erg goed en dat willen we zo houden. Blijft u dus rustig bij de mondhygiëniste waar u al zit, als u dat wilt. ‘Wat werkt, dat werkt’ is het motto.

Het is echter wel mogelijk om over te stappen naar hier. Bepaalt u dat rustig zelf, en geeft u aan wat u wilt.

Wat doet een mondhygiëniste zoal en wat streven we in deze praktijk na:

De mondhygiënist houdt zich in hoofdzaak bezig met de basis van het gebit: de gezondheid van het tandvlees en de onderliggende weefsels zoals tandkassen en kaakbot. Het is gebleken dat ongezond tandvlees en kaakbot, een slechte invloed heeft op de algemene gezondheid en in het bijzonder bij patiënten met hartproblemen, diabetes of zwangeren, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat wil niemand, dus daarom screenen wij minstens eens per jaar de mond tijdens de gebitscontrole ook op mogelijke tandvleesproblemen, zodat we bij beginnende problemen al kunnen doorverwijzen naar de preventie-assistente of mondhygiënist.

Onze preventie-assistente en de mondhygiëniste zullen zich hier dus voornamelijk mee bezig houden. Is het tandvlees in mindere conditie (licht tot zwaar ontstoken), dan kunnen zij helpen dat weer beter te krijgen door het geven van advies op maat en het professioneel reinigen (tandsteenverwijderen en polijsten) van het gebit. Dit kan in één zitting klaar zijn, als er weinig problemen met het tandvlees zijn. Maar ook langere behandeltrajecten (als er sprake is van ernstiger tandvleesontsteking, parodontitis) kunnen voortaan hier in de praktijk doorlopen worden.

Heeft u vragen, stelt u die dan gerust!