Tarieven

Zoals reeds jaren bekend (zie ook de mededeling in de wachtkamer en hier op de site), worden te laat afgezegde (later dan 24 uur van tevoren) of helemaal niet afgezegde en niet nagekomen afspraken, in rekening gebracht. Het tarief hangt af van de verloren gegane tijd. Doorgaans wordt per 10 minuten, €10,00 tot €23,16 in rekening gebracht onder code C90.
Laat het echter niet zover komen: u kunt altijd even bellen.
Ook als de receptie niet geopend is, kunt u altijd een mededeling inspreken op ons antwoordapparaat.
Alleen als wij op tijd weten dat u onverhoopt niet kunt komen, kunnen wij de tijd alsnog invullen en iemand anders eerder helpen. Dank dus bij voorbaat voor uw medewerking.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.